• DSC_0039

  ´Skin in the game´ samenwerking

 • DSC_0104

  Innovatie met de klantreis centraal

Wij helpen organisaties naar de volgende groeifase

 • Duurzame waarde creatie door innovatie, operational excellence en commercial excellence
 • Innovatie en organisatie transformatie door maatwerk
 • Door senior executives die komen uit de commerciële en publieke sector
 • Bewezen expertise in het midden bedrijf als corporates

 

+31 654298327   info@2transform.nl
Neem contact op

Over disruptie

Van bedreiging..

Technologische verandering is voor organisaties altijd een uitdaging  geweest. Maar met de huidige snelheid en omvang wordt inmiddels gesproken van de 4e Industriële – Technologische – Revolutie. Kenmerkend voor een revolutie is dat het spelersveld radicaal verandert. De technologische revolutie verandert ook de wijze waarop innovatie moet worden ingericht, business modellen, processen, organisatiestructuren en hoe mensen moeten werken. Typerend is ook dat veel bedrijven en instanties deze disruptie als een bedreiging zien.

Lees meer

…naar strategische wendbaarheid

De disruptieve technologische revolutie biedt juist de kans voor duurzame innovatie en groei. Organisaties kunnen die vooral ontsluiten door zelf pro-actief te kiezen voor disruptie. Hierbij gaat het niet alleen om de marktpotentie van nieuwe (digitale) business modellen op basis van o.a. data-analyses. Maar vooral ook om als organisatie strategisch wendbaar te zijn door het goed inrichten van innovatie in organisaties, de transformatie naar nieuwe organisatiestructuren,  processen en systemen en de manier waarop mensen worden ingezet. In combinatie met een versterking van relevante cultuur en leiderschap die meer waarde en groei creëert. Disrupt yourself for innovation & growth!

Lees meer

Over disruptie

Van bedreiging..

Je hoort en leest het elke dag in de media. Disruptie! Markten en sectoren die ontwricht worden door technologische innovatieve producten en services. Online bedrijven zonder winkels, taxidienst zonder taxi´s (Uber), accommodatie aanbieder  zonder eigen hotelkamers (AirBNB). En inmiddels staat de bank en verzekeringswereld onder nog grotere druk door de razendsnelle opmars van FinTechs start ups. Aan de hand van laatste technologieën, digitale kennis en data analyses worden continue nieuwe producten, diensten, systemen en processen ontwikkeld die aansluiten op de actuele behoeften van elke klant. Het aanbod is vaak gepersonaliseerd en eenvoudig toegankelijk. Het koopproces is transparanter dan ooit en dit alles met een ongekende snelheid. Veel bedrijven en instanties worstelen met deze trend. Ze zien disruptie als een grote bedreiging voor de bestaande organisatie en huidige werkwijzen. Hiermee zijn namelijk in het verleden veel successen behaald. Dus is er logisch veel natuurlijke weerstand tegen ingrijpende veranderingen. Het gevolg is veelal een focus op meer efficiëntie en innovatie door verbetering van het huidige aanbod van producten en diensten.

Maar zoals elke revolutie, is ook disruptie juist de groeikans!

Over disruptie

..naar strategische wendbaarheid

We staan nog maar aan de vooravond van de groeikansen door digitale innovatie. En dit hoeft geen zoektocht op jezelf te zijn. Steeds meer partijen delen aanvullende kennis, competenties en infrastructuur en co-innoveren waar relevant. Hierbij zijn platforms steeds vaker de basis. Als organisatie is het belangrijk om continue in kaart te brengen waar de technologische veranderingen gaan plaatsvinden. Welke klant ervaringen en interacties met klanten hierin relevant zijn. En hoe die proactief door nieuwe strategieën, data driven business modellen en het goed inrichten van innovatie in  de organisatie voortdurend verbetert kunnen worden. Kortom, het strategische wendbaar maken van  de organisatie. Door het initiatief te nemen naar een strategisch wendbare organisatie creëren steeds meer organisaties een duurzame gezonde toekomst.

Dat steeds meer werkzaamheden geautomatiseerd worden en complete banen door robots worden overgenomen voelt als een bedreiging, maar biedt juist veel kansen. Werknemers (waar  nodig gesteund door omscholing) kunnen zich nu meer gaan richten op zinvollere taken waarvoor kritisch denkwerk en creativiteit nodig is. Want onze emotionele intelligentie kan niet worden vervangen door technologie, en stelt ons in staat om technologie te verbinden met waarden en ambities.  Zo zijn Finance professionals steeds minder tijd kwijt aan financiële analyses. En kunnen meer tijd besteden aan het beschikbaar maken van betrouwbare en actuele data voor business insights, nieuwe business modellen en oplossingen voor klanten. Als het verdelen van budgetten rondom groeikansen en minder rond structuur. HR professionals zullen steeds minder tijd besteden aan werving en selectie bezig en het verwerken van medewerkers evaluaties. Ze kunnen meer bijdragen aan creatieve cultuurprogramma’s, personaliseren van talentprogramma’s met digitale technieken. En ook het helpen inrichten en formaliseren van een ‘test en leer omgeving voor nieuwe business concepten’. Uiteraard strekt de wendbaarheid van de organisatie verder dan HR en Finance, maar is bedrijfskundig en raakt alle delen van de organisatie

Disrupt yourself for innovation & growth!

Wat wij doen

2TRANSFORM helpt bedrijven en overheid instanties naar de volgende groeifase. Dit door gericht te adviseren en te ondersteunen van het inrichten van (technologie gedreven) innovatie in organisaties en de volledige proactieve transformatie naar strategisch wendbare organisaties voor toekomst gerichte groei. En hierdoor van de disruptie van markten de groeikans te maken.

Omdat transformatie alle facetten van een organisatie betreft, passen wij een integrale bedrijfskundige aanpak toe. De ontwikkeling van mens, cultuur en leiderschap zijn hier essentieel onderdeel van. Want onze emotionele intelligentie – onze empathie – kan nooit vervangen worden door technologie. Mensen en juist leiderschap zijn in staat om technologie creatief te verbinden met waarden en ambities. Onze experts hebben ervaring met grote corporate bedrijven, het midden bedrijf en publieke organisaties.

Leiderschap ontwikkeling

Ontwikkel project charter

Strategie plan & business modellen

Valideren — Test & leer

Analyse huidige organisatie

Ontwerp organisatie (test & leer)

Transitie plan, prioriteiten en training

Implementatie

Evaluatie en optimalisatie

Mens & cultuur ontwikkeling

Onze programma’s

Naast het strategisch adviseren en volledig helpen inrichten en implementeren van innovatie en transformaties, heeft 2TRANSFORM specifieke kennis en programma’s. Onderstaand een selectie van onze bewezen programma’s die met maatwerk worden toegepast op diverse uitdagingen voor organisaties in transformatie.

Tevens heeft 2TRANSFORM een praktische ‘Disruption Scan’. Deze 1e fase geeft in korte tijd inzicht in de belangrijkste (technologische) ontwikkelingen in de markt, welke mogelijke veranderingen en impact zullen plaatsvinden, welke klantervaringen en interacties hierin relevant zijn en de noodzaak van kritische transformatie.

Tevens is 2TRANSFORM de founder van DisrupTABLE® – a networked Advisory Board – waar senior management van diverse grote organisaties kennis, ervaring en best practices deelt o.a. op het gebied van inrichting van agile innoveren en transformatie vraagstukken.

 

 

Leiderschap 2020

Lees meer

Innovation by Test & Learn – Agility

Lees meer

People Managers Credo

Lees meer

DisrupTABLE® – The Advisory Board

Lees meer

Werknemers Value Propositie

Lees meer

Consultative Selling

Lees meer

Finance & Innovatie

Lees meer

Leiderschap 2020

De expertise en programma’s ‘Leiderschap 2020’  gaan om het ontwikkelen van toekomstgericht effectief leiderschap. En gericht op organisaties in transformatie met de volgende kernonderdelen:

 • Het bouwen van stabiele high-performance teams voor prestatie en groei op basis van de organisatie- of bedrijfsdoelstellingen;
 • Het versterken van nieuw gedrag voor leiders waardoor zij in staat zijn als role-model de gewenste veranderingen te leiden en resultaten te realiseren;
 • Instrumenten aanreiken om mensen te leiden, business en afdeling te managen in lijn met de nieuwe strategie, business/organisatie modellen en doelstellingen;
 • Het op een ‘natuurlijke’ manier inbedden van het nieuwe gedrag in teams en meetings;
 • Het creëren van een gemeenschappelijke taal en manier van werken die bijdraagt aan ontwikkelen en uitdragen van de vereiste cultuur.

Dit programma wordt geleid door zeer ervaren ‘practice leaders’ die in de praktijk gewerkt hebben in o.a. uiteenlopende senior executive leadership rollen, Human Resources, Coaching en zitting hebben in Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen.

Innovation by Test & Learn – Agility

De expertise en programma’s ‘Innovation by Test & Learn – Agility ’ zijn gericht op het ontwikkelen en implementeren van nieuwe business modellen  en het duurzaam inrichten van innovatie processen aan de hand van test & leer omgevingen in organisaties, waarbij de volgende aspecten aan bod komen in 3 fasen:

Diagnose

 • Het continue in detail volgen van de ontwikkelingen in de markt
 • Vaststellen welke veranderingen zullen plaatsvinden en impact zullen hebben
 • Bepalen welke klantervaringen (journeys) en interacties hierin relevant zijn
 • Grootste pijnpunten met klanten en in de organisatie identificeren

Koers 

 • Op basis van data-analyses continue genereren van business insights
 • Het formuleren van de toekomstige strategie, business model(len) en doel(en)
 • Out of box concept(en) bedenken en valideren in een ingerichte “test & leer” omgeving
 • Het kwantificeren van de investeringen, besparingen en opbrengsten  per scenario
 • Het vaststellen van nieuwe KPI’s en attributen om succes te meten in de vorm van relevante scorecard

Transformatie naar Strategisch Wendbare Organisatie 

 • Het samenwerken van teams  over alle disciplines
 • Het formaliseren van  “test en leer” omgeving (agility)
 • (Voldoende) Budgetten  alloceren rond strategie en business modellen
 • Empowering van uw mensen
 • IT integraal werken op 2 paden
 • Portfolio aan initiatieven gecoordineerd in project management
 • Cultuur als accelerator

People Managers Credo

Strategische transformaties worden vaak op directie nivo geïnitieerd om vervolgens draagvlak te creëren op hoger management. Echter voor het succesvol implementeren van transformatie diep in de organisatie, zijn alle ‘people managers’ die dieper in de organisatie veel mensen aansturen van cruciaal belang.

Elementen die o.a. aan bod komen:

 1. Wat is het benodigd gedrag van people managers voor succesvolle transformatie (credo)?
 2. Hoe denken en zien people managers de wereld en hun omgeving?
 3. Wat zijn de kritische gaps tussen  (1) en (2) en welke cultuur interventies zijn noodzakelijk?
 4. Het ontwikkelen en implementeren van Mensen & Cultuur campagne als versneller van transformatie en groei.
 5. Het creëren en implementeren van een gemeenschappelijke taal en manier van werken in elk onderdeel van het klantbelang centraal stellen
 6. Het benodigde nieuwe gedrag van de managers in het leiden, uitvoeren, coachen en inspireren van hun teams

DisrupTABLE® – The Advisory Board

DisrupTABLE® is een initiatief van 2TRANSFORM op voordracht van Schiphol Group. Er is dagelijks debat over disruptie en transformatie van bedrijven en instellingen. Hierover zijn uiteenlopende seminars, events en digitale platforms met belanghebbenden uit het bedrijfsleven, overheid en onderwijs.

Op voordracht van Schiphol Group neemt 2TRANSFORM het initiatief om de kennisdeling en samenwerking rond business disruptie en kritische organisatie transformatie uitdagingen te structureren in een meer duurzame opzet. Als ‘networked Advisory Board’ betreft het een select gezelschap van directieleden met strategie, innovatie en/of transformatie in portefeuille die regelmatig om de tafel te zitten.

Doelstelling is op basis van ervaringen en kennis te werken aan oplossingen die direct toegevoegde waarde hebben voor het inrichten van innovatie processen in organisaties als de benodigde transformatie van de deelnemende bedrijven.  Naast de inbreng van ‘frontrunners’, staat de opzet van DisrupTABLE® garant voor wederzijds gelijkwaardige uitwisseling tussen de bedrijven aan tafel. In de samenstelling van de programma’s is 2TRANSFORM ‘agile’, om snel in de meest actuele behoeften te voorzien. Inspirerend zijn de sessies op locatie van de deelnemende corporates, om zo dicht mogelijk bij de praktijk te staan.

Naast Strategie & Innovatie, zijn er ook DisrupTABLE®  rond HR Cultuur & Innovatie, Finance & Strategie en speciale sessies voor het MKB.

Voor meer informatie info@2transform.nl.

 

Werknemers Value Propositie

Naast het herijken van de strategie, business modellen, proposities en processen naar bestaande en nieuwe klanten, is het evenzo belangrijk om de relevantie van de organisatie naar haar werknemers opnieuw vast te stellen en effectief uit te dragen aan de hand van een werknemers value propositie. Het programma behandelt o.a. de volgende elementen…

 1. Wat is de propositie naar de werknemers?
 2. Welke beloften doen wij als organisatie?
 3. Waarin onderscheidt onze organisatie in deze belofte van andere bedrijven?
 4. Waaraan kunnen medewerkers de geloofwaardigheid van deze propositie zien?
 5. Hoe gaan processen en programma’s dit ondersteunen?

Consultative Selling

Technologische disruptie biedt tevens meer dan ooit de mogelijkheid om samen te innoveren met klanten.  De experts en programma’s Consultative Selling  richten zich op…

 • Het bouwen van sterkere relaties met klanten door het ontwikkelen van klantgerichtere interacties
 • Het identificeren en ontwikkelen van nieuwe strategische mogelijkheden door een focus  op de externe en interne omgevingsfactoren van klanten
 • Het samen met de klant identificeren van zijn behoeften en pro-actief co-innoveren van oplossingen met een unieke waarde
 • Het toepassen van consultative selling technieken voor het valideren van de daadwerkelijke behoeften van klanten en hoogwaardige oplossingen te bieden
 • Effectief toepassen van white-board technieken en ontwikkelen van de gun-factor
 • Het positioneren van unieke proposities in de interacties op elk niveau van klanten

Finance & Innovatie

Voor organisaties in transformatie is het uitermate belangrijk om Finance in staat te stellen als volwaardig business partner te fungeren. Het programma ‘Finance & Innovatie” is  o.a. gericht op..

 • Het creëren van een nieuwe Finance visie en strategie;
 • Het participeren van Finance in de strategische koers en business modellen;
 • Het inrichten van processen voor het verzamelen en distribueren van actuele en betrouwbare data voor business insights;
 • In teams ontwikkelen van business modellen voor duurzame aandeelhouders waarde door o.a. het uitdrukken in benodigde investeringen, verwachte besparingen als de extra opbrengsten;
 • Het verdelen van budgetten rondom gekwantificeerde kansen en minder rond structuur;
 • Ontwerpen en implementeren van nieuwe oplossingen voor winst en cashflow optimalisatie
 • Het ontwikkelen van een dashboard  met leading indicatoren voor waarde creatie door transformatie;
 • Opzetten van de kritische transformatie projecten binnen Finance;
 • Identificeren en creatief oplossen van complexe finance problemen voor organisaties in transformatie
 • In samenwerking met o.a. HR fundamenteel veranderen hoe de financiële afdeling opereert. Centraal staan de duurzame ontwikkeling van de juiste mix van competenties, een consistent operating model, het stroomlijnen van processen en de introductie van effectievere methoden en technieken

Over ons

 • Vikash Banwarie

  Strategie | ICT & Innovatie | Marketing | Commercie | Operations | Transformatie

  Lees meer
 • Pepijn van den Hoogenband

  Strategie & Transformatie | Portfolio & Proces | Interest Alignement, Fusies & Ontvlechting | Healthcare

 • Cindy Smeele

  HR | Cultuur | Organisatie ontwerp | Transformatie | Coaching | Toezicht

  Lees meer

2TRANSFORM helpt bedrijven en overheid instanties naar de volgende groeifase. Dit door gericht te adviseren en te ondersteunen van het inrichten van (technologie gedreven) innovatie in organisaties en de volledige proactieve transformatie naar strategisch wendbare organisaties voor toekomst gerichte groei.

We ondersteunen zowel corporate bedrijven, als ook het midden bedrijf en publieke organisaties. Van organisaties die innovatie inrichting en transformatie al strategisch helder hebben, maar uitdagingen ondervinden in  uitwerking en implementatie. Tot organisaties die aan het begin staan en niet weten waar en hoe te beginnen. De diensten van 2TRANSFORM strekken van strategisch advies, project management, interim management tot specifieke programma’s.

Onze partners zijn als ‘practice leader’ aangesloten bij 2TRANSFORM. Ze hebben elk minimaal 15-20 jaar werkervaring en – zoals het in de naam staat – hebben onze experts veelal bij opdrachtgevers gewerkt. Van de publieke sector tot onder andere L’OREAL, Unilever, Philips, Achmea, VNO-NCW, Deloitte, PWC in Nederland maar ook internationaal. Daarnaast hebben ze zitting in diverse raden van toezicht en commissarissen. Onze ‘practice leaders’ weten dus wat er speelt. Uiteindelijk gaat het voor commerciële bedrijven bij transformatie om het verder ontwikkelen van marktleiderschap en creëren van duurzame aandeelhouderswaarde. En bij overheidsinstanties tot het relevant en effectief blijven bedienen van doelgroepen in de samenleving.

Vikash Banwarie

Vikash Banwarie

2TRANSFORM – MD / Partner

SAMENVATTING

Vikash is in 1993 afgestudeerd in Bedrijfskunde (drs) – Marketing en Finance – aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Daarnaast heeft hij deelgenomen aan leaderschip programmas aan INSEAD en Wharton School.

Hij is een ondernemende professional met ruim 23 jaar rijke ervaring in diverse ad interim directie lijn en staffuncties bij grote internationale concerns en recent ook familie firma’s. Vanuit zijn bedrijfskundige achtergrond, heeft Vikash een sterke strategie, marketing, commercie, operatie en financiële achtergrond met veel aandacht voor business transformatie processen en mensen in organisaties gericht op maximaal effect in de markt. Hij heeft gewoond en gewerkt in uiteenlopende locaties in gevestigde markten (Europa – vanuit Amsterdam, Brussel, Parijs) als ook sterk opkomende markten (Azië vanuit Singapore en Midden Oosten vanuit Dubai en Qatar).

ERVARING EN EXPERTISE

Vikash’s passie en ervaring zijn vooral complexe bedrijfskritische transformatie, het omvormen van (functionele) afdelingen tot business partner met een snelle leercurve, creëren van draagvlak door het binden en activeren van mensen ongeacht nivo en achtergrond en weet daardoor in korte tijd ingrijpende veranderingen te realiseren zonder kernspelers te verliezen. Het creëren van waarde door mensen te laten groeien, goede strategische onderhandelaar zonder enig compromis op bedrijfsethiek en erg betrokken bij alledaags relevante thema’s als digitaal, the internet of things, gezondheidszorg, duurzaamheid en vooral durven buiten de comfort zone te verkennen.

Zijn expertise gebieden: aansturen en transformeren van commerciële operaties en publieke instanties (incl. P&L en balans) in complexe matrix organisaties als ook grote familie bedrijven in disruptieve markten. Van strategie, nieuwe datagedreven (digitale) business modellen, test & leer omgeving, marketing, go-to-market tot de end2end transformatie van de organisatie in structuur, processen, systemen, cultuur, mensen & talent, leiderschap en governance. Tevens deelt Vikash zijn ervaring en kennis door te publiceren en te spreken relevante netwerk bijeenkomsten

OPDRACHTEN

Na 10 jaar consumentenmarketing bij L’OREAL en UNILEVER in Europa, heeft Vikash zich gericht op zelfstandig consultancy en ad interim opdrachten met een focus op strategie en verandermanagement in zowel de publieke als private sector. Opdrachtgevers waren o.a. TPG, Het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Philips Group.

Van 2006 tot en met 2014 heeft Vikash bij PHILIPS verscheidene management directie functies bekleed in Europa en opkomende markten en – ingegeven door disruptieve digitalisatie – een sterke focus op commerciële, proces en organisatie transformatie. In de periode 2006 tot 2009 is hij als divisie directeur verantwoordelijk geweest voor de algehele transformatie van Philips Lighting van offshore naar onshore in het Midden Oosten. In de drie opvolgende jaren tot en met 2012 heeft Vikash als Commercieel Directeur Azië en Latijns Amerika in het licht van de disruptive LED technologie de business modellen en de organisatie hervormd van een transactie en producten gerichte speler tot een solutions en service organisatie met baanbrekende regionale partnerships die wereldwijd zijn opgeschaald. Aansluitend heeft Vikash in 2013 en 2014 de transformatie van de gehele Consumenten Retail Divisie geleid in opkomende markten Azië-Pacific, Rusland, Midden Oosten en Afrika tot een geconsolideerde toekomst gerichte operatie, go-to-market structuur, relevant portfolio roadmap van producten, oplossingen en services en beklonken strategische allianties.

Als MD Partner van 2TRANSFORM heeft Vikash als ad interim CEO de transformatie geleid voor een toonaangevende familie business in het Midden Oosten, in samenwerking met o.a. Friesland Campina, Unilever, Johnson & Johnson, HP, Apple, Philips Healthcare en ministerie van Volksgezondheid en diverse Fortune 500 bedrijven. Met een sterke nadruk op digital en nieuwe business modellen.

Door zijn ervaring in verschillende sectoren, landen en organisaties is Vikash in staat mensen te binden, ongeacht nivo en achtergrond, en weet daardoor in korte tijd ingrijpende transformaties te realiseren zonder kernspelers te verliezen en in stappen organisaties te begeleiden zich buiten de comfort zone te verkennen

DSC_0053

Strategie | ICT & Innovatie | Marketing | Commercie | Operations | Transformatie

Cindy Smeele

Cindy Smeele

2TRANSFORM – CMO/CHR – Partner

 

HR en Organisatie specialist met meer dan 15 jaar ervaring in HR, Recruitment en Management rollen voor grote organisaties als ook middenbedrijf en familie bedrijven.

Sterke achtergrond in HR, Professional Business Gedrag en Talent management met speciale aandacht voor de Soft Skills, Organisatie DNA en Professional Gedrag.

Kennis en ervaring in bedrijfskritische transformaties, innovatie en herstructurering rondom processen m.b.t. mensen voor het activeren, ontdekken en ontwikkelen van talent en leiderschap als ook het ontwerpen en doorvoeren van cultuurprogramma’s.

Sector ervaring: Retail, Media, Produktie, Industrie, Logistiek & Transport, Bank & Verzekering en Overheid

Tevens ook Executive Coach, gecertificeerd DISC/Q4 Profiles Consultant en lid van bestuur van diverse branche verenigingen

Contact

Mobile: +31615024853

Email : cindy.smeele@2transform.nl

DSC_0302

HR | Cultuur | Organisatie ontwerp | Transformatie | Coaching | Toezicht

Ondernemen bij 2TRANSFORM

Bij 2TRANSFORM ben je deel van ondernemende strategie consultancy teams die vernieuwde opdrachten met baanbrekende oplossingen vervullen. Daarbij hebben wij een ongekende passie voor elke klant.. uit Fortune 500, midden en klein bedrijf als de publieke sector.  Samen met jou tekenen wij jouw persoonlijke transformatie uit waarmee jij een onderscheidende trackrecord kan nalaten bij opdrachtgevers, onze netwerkpartners als ook binnen 2TRANSFORM.

Wij combineren hard werken met een hoge ‘fun’ factor en maken tevens ruimte voor een balans tussen werk en privé zoals die voor jou relevant is. Want onze 2TRANSFORM professionals zijn ons belangrijkste “asset”

Omdat wij als onderscheidend strategie consultancy en interim management firma “Innovatie en Transformatie” in de praktijk ontwikkelen – van strategie tot operationeel niveau – creëren wij samen met jou uitdagingen en carrière paden die voor jou het verschil maken… ook in jouw leven na 2TRANSFORM. Want wij groeien alleen door onze professionals te laten groeien!

Ben jij de professional met groeiende affiniteit met actuele thema’s, die mensen kan binden en activeren, snel pragmatisch operationeel kan zijn en het  toptalent om te anticiperen op de ‘second bounce of the ball” in wat zal komen, overtuig ons op een onderscheidende manier.

Geïnteresseerd?  Etaleer naast je CV in een pakkende video van maximaal 1 minuut je kwaliteiten en persoonlijkheid, op basis waarvan we voldoende aanknopingspunten vinden om contact met je op te nemen.

carriere@2transform.nl

Vacatures

Contact

Contactgegevens

2TRANSFORM Group

+31 654298327
+31 703117369
info@2transform.nl

KvK-nummer: 64550893
BTW-nummer: NL855715510B01

Wij nemen contact met u op

Laat uw e-mailadres of telefoonnummer achter en wij nemen contact met u op!

maps